Modificació Conducta aula

1- Introducció

Nombroses són les consultes que rebem sobre els diferents problemes de conducta que es donen diàriament en les nostres aules. El mestre o educador amb freqüència es sent sol davant grups d'alumnes que col·lectiva o individualment poden presentar conductes disruptives i arrossegar a altres. Malgrat que les escoles solen disposar d'equips multidisciplinaris d'assessorament i intervenció, es fa necessari dotar els docents d'eines pràctiques, immediates, centrades en el aquí i ara, per optimitzar la seva feina i afrontar amb èxit el repte diari que suposa intentar educar en la societat actual.
Insistim en que no es tracta que el mestre faci de psicòleg sinó que aprofiti algunes de les eines de què disposa la Psicologia de Modificació de la Conducta i ampliï el seu propi repertori d'estratègies per aplicar a classe si ho creu necessari.
Moltes de les tècniques que s'exposen ja són àmpliament utilitzades i, de fet, molts professors tenen gran experiència al respecte.

Hem de recordar, però, que cada docent o professional ha de valorar en funció de les peculiaritats del seu alumnat, col·legi o altres circumstàncies la idoneïtat de la seva aplicació o l'adaptació de les mateixes. En aquesta pàgina només s'exposen suggeriments.

Abans d'aplicar qualsevol de les estratègies proposades a continuació, aconsellem llegir les pautes d'orientació generals on s'ofereix un esquema d'actuació i estratègies per tal d'escollir les tècniques més adients en funció del tipus de nen i /o trastorn.

2 - Tècniques modificació conducta a l'escola:

(Premer sobre l'imatge per seguir l'enllaç)

Economia de fitxes a classe Àmbit d'aplicació:
El seu ús està molt estès, especialment, en població infantil i també en Educació Especial. S'utilitza pel control de la conducta en grups i prevenir episodis disruptius. Es pot utilitzar en casos de desobediència, hiperactivitat, dèficit atencional, negativisme, etc ... També per motivar als alumnes amb problemes d'aprenentatge.
El Principi de Premack Àmbit d'aplicació:
Basat en un principi molt simple però amb ampli suport experimental. S'utilitza principalment en alumnes d'escola ordinària per fomentar les conductes positives. Poden també adaptar-se pel seu ús en educació especial.
Estratègies paradoxals Àmbit d'aplicació:
Basats en els principis originals de la Intenció Paradoxal, es descriuen algunes estratègies que poden aplicar-se en diferents situacions i trastorns conductuals. Ben aplicades resulten de gran utilitat per trencar conductes disruptives molt consolidades o quan altres tècniques més habituals s'han mostrat insuficients.
Procediments Operants: Càstig, Reforç, etc... Àmbit d'aplicació:
No es tracta d'una sola tècnica sinó d'un conjunt d'estratègies utilitzades per separat o combinant diverses d'elles. S'utilitza àmpliament en modificació de conducta en tots els nivells d'edat i trastorns. Tracta de controlar l'agressivitat, rebequeries, conductes específiques inadequades, trastorns aprenentatge, etc ... Amb les degudes adaptacions s'utilitza també en població juvenil tant en l'escola ordinària com en centres d'educació especial.

Necessita més informació o ajuda?

A tenir en compte:

Cal dir que les diferents orientacions que s’exposen en aquestes pàgines tan sols pretenen aportar informació general. Cada docent té que valorar la idoneïtat de aplicar-les o ajustar-les a les circumstàncies del seu propi alumnat, tipus d’aula i col·legi sota la seva responsabilitat.

00009125

Utilitzem cookies per optimitzar el nostre lloc web i oferir-te la millor experiència en línia possible. En fer clic a "Acceptar-ho tot", accepteu això. Configuració avançada